REALIZACJE

MUZEA I OBIEKTY SAKRALNE:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Modernizacja systemu bezpieczeństwa MDI, dostawa urządzeń systemu CCTV oraz zaprojektowanie, dostawa instalacja i uruchomienie systemu zabezpieczeń eksponatów PROFORT w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie - 2006 r.

Sanktuarium Jasnogórskie w Częstochowie
Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej elektronicznego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, obejmującego systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, systemu telewizji dozorowej CCTV oraz systemu kontroli przejść z dedykowanym systemem zasilania podstawowego i awaryjnego - 2007 r.

Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Zamek w Łańcucie

Muzeum Zamek w Gołuchowie

Kościoły drewniane
Binarowa, Dłużniów, Jaćmierz, Sułów

Listy referencyjne:

DYSKRET - Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa – Security Management Systems - koncepcja - projekt - wykonanie - uruchomienie - DYSKRET
DYSKRET POLSKA - GENERALNE WYKONAWSTWO - DEVELOPMENT - KRAKÓW - DYSKRET POLSKA
DYSKRET POLSKA 2011 © / Kreacja graficzna/graphic design: www.pudlowski.net / powered by:msdesign