ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Firma DYSKRET POLSKA kolejny już raz uzyskała Certyfikat Autoryzacji jednego z wiodących partnerów - firmy Schrack Seconet...
DYSKRET POLSKA laureatem konkursu "Inteligentny Klucz" za zastosowanie inteligentnych systemów bezpieczeństwa i automatyki...
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski udzielił firmie DYSKRET POLSKA rekomendacji...
Rok 2012 to dla firmy DYSKRET POLSKA okres jubileuszowy, w którym firma obchodzi 25-lecie swojego powstania...
W magazynie CYRKULACJE nr 5/2011 ukazał się artykuł opisujący instalacje wentylacji, klimatyzacji i oddymiania budynku Centrum Biurowe VINCI...
DYSKRET POLSKA partnerem VI Kongresu INBUS 2011 - "Systemy zarządzania inteligentnym budownictwem"...

REKOMENDACJA PZITB ODDZIAŁ Małopolska:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział Małopolski w Krakowie udzielił firmie DYSKRET POLSKA rekomendacji w dziedzinie budownictwa w specjalności: Kompleksowego   wykonywania   obiektów   oraz   powierzchni   biurowych (fit-out) "pod klucz" w systemie "zaprojektuj i zbuduj".

W wyniku przeprowadzonego przez Komisje Kwalifikacyjną postępowania obejmującego lustrację podmiotu gospodarczego w zakresie:

  • analizy zagadnień formalno-prawnych
  • sprawdzenia kondycji finansowej
  • oceny potencjału technicznego i zdolności produkcji
  • oceny stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacji pracy
  • analizy zatrudnienia i kwalifikacji kadry technicznej
  • lustracji prowadzonych budów i obiektów zrealizowanych
  • sprawdzenia zdolności podmiotu gospodarczego do wywiązywania się z zawartych umów

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa potwierdza pełną wiarygodność techniczno-organizacyjną ocenianego podmiotu gospodarczego, dającą rękojmię należytego wykonania zamówień z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

Rekomendacji udzielono do dnia 04 lipca 2014 r.

Zobacz Rekomendację PZITB o. Małopolski w programie Adobe Acrobat Reader:

DYSKRET - Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa – Security Management Systems - koncepcja - projekt - wykonanie - uruchomienie - DYSKRET
DYSKRET POLSKA - GENERALNE WYKONAWSTWO - DEVELOPMENT - KRAKÓW - DYSKRET POLSKA
DYSKRET POLSKA 2011 © / Kreacja graficzna/graphic design: www.pudlowski.net / powered by:msdesign